Duurzame vrienden

Blijburg streeft ernaar te ondernemen met zo min mogelijk belasting voor mens, dier en milieu. Dat zit diep verankerd in ons DNA en doen we al vanaf de start. We zijn met onze ligging op deze uitzonderlijk mooie landtong de perfecte proefkamer van het groene bouwen & ondernemen. Zo is ons pand zo veel mogelijk gebouwd met hergebruikte materialen en hebben we een fundering van duurzaam beton.
Ook hebben we een aantal bijzondere duurzame samenwerkingen. Blijburg heeft in samenwerking met Metabolic en Eneco een duurzaam en innovatief energie systeem, waardoor we Blijburg met een minimaal energieverbruik maximaal kunnen laten draaien.
Metabolic

Metabolic

Als energievoorziening heeft Blijburg bewust gekozen voor een kleinverbruikersaansluiting in combinatie met een ‘Smart Power Block’, speciaal ontwikkeld voor ons door Metabolic.
Wijzonol

Wijzonol

Dankzij Wijzonol wordt heel Blijburg geverfd met de meest duurzame verfproducten.
Eneco

Eneco

Op het dak plaatste Eneco 71 zonnepanelen die jaarlijks zo’n 16.000 kWh groene stroom produceren, zo’n één vijfde van het totale energieverbruik van de technische installatie van Blijburg.
Corona

Corona

Blijburg is in Nederland het eerste ‘Spiritual Home’ van het merk Corona als onderdeel van hun internationale branding.

Duurzaam bouwen

Blijburg leidde tot 2015 een nomadisch bestaan. Na verschillende verhuizingen, blijft het stadsstrand met paviljoen voortaan op één plek, op Centrumeiland in het Amsterdamse IJburg. Het stadsstrand heeft nu een vergunning voor minimaal twaalf jaar, met uitloop naar dertig jaar. Tijd om duurzaam te bouwen. Met zoveel mogelijk hergebruikte materialen (want die hebben een ziel) en nieuwe bouwtechnieken (want die hebben de toekomst) staat er nu een prachtig Amsterdams strandpaviljoen wat zo’n 800.000 bezoekers per jaar met een grote lach kan ontvangen. Voor een groot deel zelfvoorzienend, een hippie wens in duurzaam beton gegoten. Hiermee draagt Blijburg bij aan de klimaatdoelstellingen van de Stad Amsterdam om de CO2 uitstoot met 40% te verminderen in 2040. Blijburg zocht voor de realisatie van deze duurzame innovaties naar unieke samenwerkingen. Zo heeft zij Eneco en Metabolic bij elkaar gebracht die gezamenlijk het energieproject met Blijburg hebben opgepakt.

Smart Power Block
Als energievoorziening heeft Blijburg bewust gekozen voor een kleinverbruikersaansluiting in combinatie met een ‘Smart Power Block’. Het gaat om het door de Nederlandse start-up Spectral Utilities, een dochteronderneming van Metabolic, ontwikkeld en gebouwd exemplaar. De installatie bestaat uit enkele accu’s die de vermogenspieken opvangen zodra de kleinverbruikersaansluiting overschreden wordt. De ingebouwde slimme software stuurt apparatuur aan om de pieken te beperken en te timen. Blijburg heeft zo gekozen voor een elektrische aansluiting van 3x80 ampère in plaats van een grootverbruik aansluiting van 3x250 ampère.

Zonnepanelen
Op het dak plaatste Eneco 71 zonnepanelen die jaarlijks zo’n 16.000 kWh groene stroom produceren, zo’n één vijfde van het totale energieverbruik van de technische installatie van Blijburg. Overigens is de complete energievoorziening van Blijburg CO2 neutraal, omdat het resterende deel dat verbruikt wordt, Hollandse Wind van Eneco is.

VRV-systeem
De warmte en koude die het strandpaviljoen nodig heeft, wordt gemaakt door een bijzonder energiezuinige en efficiënte VRV-systeem; een lucht-warmtepomp die gebruikt maakt van de buitenlucht en restwarmte van de vriescel, twee koelcellen en de biertank. Tevens voorziet het systeem in frisse lucht door middel van warmteterugwinning uit de luchtbehandelingskast. Dit maakt Blijburg 20% energiezuiniger. Eneco realiseert en onderhoudt de installaties.